qq怎么清理缓存和垃圾清理

互联网 编辑:cristyan 日期:2022-05-16 13:20:50 242人浏览
<div class="smalltext"><span class="answer">导读</span>qq清理缓存和垃圾清理需要分三个步骤,具体操作为:1、打开“QQ”,点击左上角的头像。2、点击“设置”后打开“通用”,选择“存储空间”。3、点击“清空缓存数据”即可。</div>
   
  <div class="tvideo_box">
   
  <div class="tvideo_intr_t"><p>本答案通过华为手机进行演示,qq清理缓存和垃圾清理需要分三个步骤,下面是具体操作介绍:</p></div>
  <div class="steps_main">
  <ul class="steps_list">
   
  <li>
  <div class="steps_number">1</div>
  <div class="steps_content">
  <p>打开“QQ”点击头像</p>
  打开“QQ”,点击左上角的头像。 </div>
  <div class="steps_pic"><img src="https://img.51dongshi.com/623ec4b2663ef.jpg" alt="打开“QQ”点击头像"></div>
  </li>
   
  <li>
  <div class="steps_number">2</div>
  <div class="steps_content">
  <p>在设置里选择存储空间</p>
  点击“设置”后打开“通用”,选择“存储空间”。 </div>
  <div class="steps_pic"><img src="https://img.51dongshi.com/623ec4c986294.jpg" alt="在设置里选择存储空间"></div>
  </li>
   
  <li>
  <div class="steps_number">3</div>
  <div class="steps_content">
  <p>清空缓存数据</p>
  点击“清空缓存数据”即可。 </div>
  <div class="steps_pic"><img src="https://img.51dongshi.com/623ec4d7459b6.jpg" alt="清空缓存数据"></div>
  </li>
   
  <li>
  <div class="steps_end">end</div>
  </li>
  </ul>
  <div id="ico-group" style="width: 36px;position: fixed;top: 48px;z-index:20" class="ico-group">
  <div class="circle" style="visibility: hidden">1</div>
  <div class="circle" style="visibility: hidden">2</div>
  <div class="circle" style="visibility: hidden">3</div>
  </div>
   
   

分享到

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。